Home / Phần mềm văn phòng

Phần mềm văn phòng

20 thủ thuật Excel mọi kế toán viên cần biết

Đối với kế toán viên, để giải quyết cả “đống” con số, dữ liệu khổng lồ thì họ không thể bỏ qua vai trò quan trọng của Excel. Tuy nhiên, những người dùng mới hoặc ngay cả những người dùng cao cấp thì không phải ai cũng có thể nắm …

Read More »