Khu vực quản trị (Admin area) là gì

Khu vực quản trị - Admin area

Khu vực quản trị (Admin area) là hậu trường của một website WordPress. Thông thường có thể truy cập vào khu vực quản trị bằng cách truy cập thư mục wp-admin trong trình duyệt web của bạn. Tương tự như sau: Là trung tâm để quản lý website WordPress. Trong khu vực này, những người có chức năng quyền hạn được phân quyền rõ ràng … Xem thêm