Cách thêm liên kết Nofollow trong WordPress

Cách thêm liên kết NoFollow trong WordPress

Bạn đang tự hỏi làm cách nào để thêm các liên kết nofollow trong WordPress? Khi bạn liên kết đến một trang web bên ngoài, các công cụ tìm kiếm sẽ chuyển một phần nhỏ quyền hạn liên kết từ trang web của bạn sang trang web khác. Vì bạn không sở hữu hoặc kiểm soát các trang web của bên thứ ba đó. Cho … Xem thêm