Cấu trúc URL thân thiện với SEO trong WordPress

Cấu trúc URL thân thiện với SEO trong WordPress là gì

Bạn đã bao giờ tự hỏi cấu trúc URL nào thân thiện với SEO nhất trong WordPress chưa? Chúng tôi thường thấy những người mới làm quen WordPress hay hỏi câu hỏi này. Bởi vì trong những phiên bản cũ, cấu trúc URL WordPress mặc định hoàn toàn không thân thiện với SEO. Tuy nhiên, hiện nay điều đó đã thay đổi. Ở đây, chúng … Xem thêm