Khu vực quản trị (Admin area) là gì

Khu vực quản trị (Admin area) là hậu trường của một website WordPress.

Thông thường có thể truy cập vào khu vực quản trị bằng cách truy cập thư mục wp-admin trong trình duyệt web của bạn. Tương tự như sau:

http://www.example.com/wp-admin/

Là trung tâm để quản lý website WordPress.

Trong khu vực này, những người có chức năng quyền hạn được phân quyền rõ ràng như sau:

  • Quản trị viên có toàn quyền truy cập vào tất cả các phần ở đây.
  • Người dùng có các vai trò khác như biên tập viên, cộng tác viên hoặc tác giả có quyền truy cập hạn chế vào khu vực này.
  • Một số người dùng như người dùng có vai trò VIP chỉ có quyền truy cập vào trang hồ sơ của họ bên trong khu vực này.

Ở trên cùng là thanh công cụ hoặc thanh quản trị.

Nó cung cấp quyền truy cập vào một số chức năng quản lý. Ở phía bên trái là điều hướng chính cung cấp quyền truy cập vào hầu hết các công cụ quản lý WordPress. Mỗi phần chính thường đi kèm với một menu phụ có thể bay ra và mở rộng để hiển thị các tùy chọn bổ sung.

Khu vực ở giữa màn hình được gọi là khu vực làm việc. Đây là nơi bạn có thể viết, chỉnh sửa và xóa bài viết cũng như điều chỉnh cài đặt. Ở dưới cùng của mỗi trang quản trị là chân trang. Chân trang chứa các liên kết đến WordPress và phiên bản WordPress hiện bạn đang sử dụng.

Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn đọc thêm các bài viết sau:

  • Cách tùy chỉnh khu vực quản trị WordPress (Bảng điều khiển).
  • Màn hình quản trị.
  • 14 mẹo quan trọng để bảo vệ khu vực quản trị WordPress của bạn.
  • Người quản lý.

Trả lời

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về